Smansalingga Mawa Carita (2)


(Admin)
Panginten manah urang cumarita, “teungteuingeun bet cicingeun padahal urang téh seug saling bumela”. Mugia urang sing surti, kapan urang teh moal sirna ku panguji. Kapeurih sing jadi peurah ulah pundung kusakitu, ngan basa urang saling reret naha hate teh bet sumeredet, cisoca nu ngeclak ipis lalaunan mapay damis. Ciibun nyalangkrung da langit keur mendung halimun katineung ngarangkul langit haleungheum.

(Kang……)
Halimun nyalangkrung, da langit keur mendung. Duuh, panutan ati geulis teuing katumbiri

(Teh…….)
Halimun katineung na langit keur ceudeum. Duuh, panutan rasa lebar temen eta cisoca.
Cisoca nu maseuhan damis, kadeudeuh geuning beuki pageuh

(Kang…….)
Salira ngeclakeun cisoca, hate akang samagaha

(Admin)
Ngarenda lamunan nganyam implengan, teu karasa jog anjog ka mangsa urang ngabungbang…

(Teh….)
Ngabungbang urang ngabungbang, ngabungbang ngumbar kamelang
Dilangit bulan nyaangan bentang nu sedih ngiceupan.
Ngabungbang urang ngabungbang, dilangit bulan impian
Nahate asih ngusapan diaping bentang kaheman

(Kang…..)
Urang ngabungbang sawengi jeput, neuteup bulan nu teu weleh imut. Peuting ieu langit bengras langit smansalingga, bentang baranang dilangit sarakan urang. Urang ngabungbang nungguan beurang harepan
Bray geura beurang, bray geura caang,
Bat pek ngolebat balebat sing kebat liwat.

(Teh…….)
Kahayang téh pajar geura ngalangkang. Pek balebat pek ngolebat kebat liwat
Mawa beja jeung harepan, duh pajar geura bray beurang
Jol geura beurang alam bray geura caang
Bat pek ngolebat balebat geura ngolebat

(Admin)
Mangsa bulan nyusup ditundung ku indung suku ngabungbang lekasan mapag balebat Beulah wetan, wanci carangcang tihang urang kedah santika ngiring lumpat bari diaping kujagabaya. Urang lumpat nanjak mudun ditungtun ku angin gunung, lebah mumunggang, basa nu sanes nanjak mudun Teh…… mah geuning kakantun ngahunjar dina amparan jukut datar. Kunaon Teh……? Cek Kang…… bari nyampeurkeun, ieu sampean tijalikeuh kang waler Teh…… . Kang……. ngasongkeun leungeun, Teh…… cengkat bari muntang, geus tong lumpat mending ge leumpang, cek Kang……, Teh…… teu mumpang bari angger nyepengan panangan, mapah gigireun Kang……. Harita kawani sumping teuing timendi nekad datang teuing timana, mangsa urang leumpang ngarendeng duaan Kang……. ngedalkeun angen-angen nu geus lawas disidem wakca ka Teh…….. balaka yen neundeun tineung nyimpen kadeudeuh manawi suwung mangandeuh. Harita najan Teh…… teu ngawaler ku kedal lisan, Kang….. yakin yen asih téh teu nogencang. Rema karaos pageuh na mangsa pakeupeul leungeun. Basa pareng lengkah ngarandeg duaan nyelang ngundeur deudeuh amprok teuteup, raray tanggah sumerah. Sakedapan teuteup geugeut beuki deukeut, les ngiles lelembutan kumalayang acining batin gumulung ngumbar kaheman, sakuriling sepi jempling simpe kaheumpikan dangding. Dina dahan tangkal kihujan cangkurileung enteup ngagareuwahkeun. Teh….. nyiwit bari ngaharewos halon “ah akang mah bangor”, harita Kang….. nembe emut najan rineh pan Teh…… téh calon keneh. Cangkurileung ngageleber hiber kalandeuhkeun, cek dina hate harita, jung manuk geura hiber mawa beja, bejakeun ka sarerea yen ieu teh pupujaning ati pigedengeun jaga mun aing jadi alumni. Bejakeun, bentang nu peuting tadi ngiceupan kiwari ngancik na ati bentang mimitran ayeuna aing nu boga….

(Kang…..)
Eulis, kembang impian….kembang di taman akang
Eulis, kembang kamelang….kembang na hate akang

(Teh…….)
Akang, bentang impian….bentang dilangit abdi
Akang, bentang harepan….bentang na hate abdi

(Kang…..)
Deudeuh eulis salira kagungan saha, titip asih dina hate anu wening

(Teh…..)
Deudeuh engkang salira panutan rasa, nitip asih dina ati anu wening.

(Admin)
Dirungrum diayun gandrung ditimang melang hariwang, kembang asih beuki ligar disiram cai katresnan ati, rema mangsa nuntun waktu manjangan mangsa mimitran kahayang mah teras tepang, sungkan pisah najan salengkah. Tapi dalah dikumaha keur geugeut nganteur katineung jol kanyataan urang kudu miang ti Sumedang, teu bisa mungpang najan dibarengan ku longkewang kapaksa kedah ngantunkeun mimitran. Basa urang ninggalkeun Sumedang, langit hurung dipulas layung lebah Cadas Pangeran hate sumoreang, pileuleuyan langit Sumedang…

(Teh……)
Pileuleuyan langit, langit Sumedang
Layung ngajurung panutan, najan sono najan melang
Wayahna urang paanggang

(Kang…..)
Pileuleuyan geulis, kota Sumedang
Najan deukeut deudeuh geugeut
Wayahna urang paanggang

(Admin)
Dilangit Sumedang layung keur mayung basa awaking mulang ka ieu rohangan
Teuteup kadeudeuh ngundeur katineung gupay jeung imut urang duaan.
Datang ka ieu rohangan dipapag beja, cenah salira kenging nugraha dileler janten diah permata pitaloka. Kasono waktos paamprok beuki pageuh dianteur kareueus, ratu galuh nukapungkur purbasari nu bihari pan ayeuna salira buktosna, ratu ayu bentang mimitran ratu kalbu diri akang. Asa cikeneh urang tepang teu karaos geulis mimitran manjing lekasan mun panon poe geus lingsir ninggalkeun tapak kaliwat mulas katineung na hate nu lawas nerap ngagurat.

(Teh…….)
Mun panon poe geus lingsir, ninggalkeun tapak kaliwat
Mulas katineung na hate, isukan moal tandang, da mimitran geus lekasan

(Admin)
Tipeuting sok teu geunah teuing, tibeurang pinuh kawaas
Sedih lucu geus kalakon, ngareka minuhan rasa
Nu langgeng nerap ngagurat ngeusian tulisan hirup
Basa urang tepang di ieu rohangan pada-pada ngedalkeun ucap pangbagea, “wilujeng sumping di smansalingga82”. Bari hate mah cumarita urang sareng ngundeur katineung. Degung ngungkung luhur panggung wirahma hegar mapag salira, dina lolongkrang haleuang tembang hate urang nyarita sewang-sewangan, mimitran nu geus lekasan urang sambung ku lalakon cinta urang…

Cag, teundeun di handeuleum hieum tunda dihanjuang siang ingkeun teundeun sampeur tineung palias rek ka tampian.

Pamungkas bisi aya nukasebit najan teu kasebat mugi agung cukup lumur mugia jembar pangampura. Ieu carita rekaan biheung jeung boa, najan boa deukeut kana enya. Bentang ngiceupan dilangit kamelang, bulan ngempray di langit mimitran, salempay kawaas nyampay di Smansalingga82.

Iklan

4 Responses to Smansalingga Mawa Carita (2)

  1. Restika berkata:

    Abang, buat siapa neh?

  2. smansalingga82 berkata:

    Tabe 100x, buat web master. 51 55, 10.2

  3. Ani Yunaningsih berkata:

    ah mani nyaan sawangan nyampay di jaman harita di smansalingga, tapi kang keun we nya da eta mah jaman kapungkur teu nanaon mung ukur kanggo panineungan urang, nu ulah teh mengulang deui carita eta kiwari da kiwari mah urang tos lain jinisna deui… hatur nuhun kang….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Smansalingga '82

Media Komunikasi dan Silaturahmi Alumni SMA Negeri I Sumedang Angkatan 1982

%d blogger menyukai ini: