Sajarah Masjidil Haram (1)


Sajarah Ka’bah

Saestuna wangunan munggaran tempat ibadah teh nyaeta Baitullah nu aya di Makkah al Mukarammah (al Imran, ayat 96). Ka’bah teh wangunan suci Muslimin nu ayana di kota Makkah di jero Masjidil Haram mangrupa wangunan nu jadi patokan arah kiblat atawa nyanghareupna solat keur umat Islam di saantero dunya. Salian ti eta, Ka’bah oge mangrupakeun wangunan anu wajib didatangan (ziarah) dina ngalaksanakeun ibadah haji atawa umroh.

Wangunan Ka’bah teh kubus anu ukuranana 12 x 10 x 15 meter (tingali foto rangka Ka’bah). Ka’bah sering disebut Baitullah atawa Baitul Atiq (imah heubeul) nu diwangun kalayan dipugar di jaman Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail saparantosna Nabi Ismail tumetep di Mekkah ngajalankeun parentah Allah. Dina Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 anu hartosna Duh Pangeran abdi, saestuna abdi tos nempatkeun sabagian turunan abdi di lengkob anu hara-haraeun di sagedengeun Baitullah nu dipihormat. Duh Pangeran abdi (hal sapertos kitu) supados maranehna ngalaksanakeun solat, mugia ngajadikeun hate sabagian manusa supados mihadep sareng diberkahan rejeki tina bungbuahan, mudah-mudahan maranehna tiasa bersukur.

Numutkeun ayat tadi, tetela yen  Kabah teh tos ngadeg nalika  Nabi Ibrahim AS nempatkeun istrina, Siti Hajar sareng putrana, Ismail di lokasi nu dimaksud. Jadi Kabah teh tos ngadeg ti sateuacana  Nabi Ibrahim nganjrek di Mekkah.

Jero Ka’bah

Panto Ka’bah

Kulambu Ka’bah

Nalika Nabi Muhammad SAW yuswa 30 taun, dina mangsa harita mantenna teu acan diangkat janten rasul, wangunan Ka’bah direnovasi alatan kota Mekkah kakeueum banjir. Harita aya kajadian cekcok diantara pamingpin kabilah nalika rek nempatkeun deui  Hajar Aswad. Mung ku alpukah sareng hikmahna Rasulullah, eta cekcok teh direngsekeun tanpa ya pihak nu dirugikeun.

Ka’bah kabanjiran dina taun 1941

Dina  zaman Jahiliyyah sateuacan Rasullullah saw diangkat janten Nabi tug dugi ka ngalihna ka kota Madinah, Ka’bah sakurilingna pinuh ku arca nu jadi simbul Pangeran keur bangsa Arab.  Padahal Nabi Ibrahim as nu jadi karuhun bangsa Arab ngajarkeun supaya teu midua Pangeran, teu aya sesembahan lian lintang ti Allah, teu aya nu sarupa sareng Allah, teu gaduh putra sareng teu diputrakeun. Sanggeusna kota Makkah dibebaskeun, Ka’bah akhirna dibersihkeun tina sagala arca nu aya di sakurilingna tanpa banjir getih.

Saterusna ieu wangunan diurus jeung dipiara ku Bani Syaibah salaku kuncen nu nyepeng konci Ka’bah (tingali foto konci Ka’bah), anapon administrasi katut pelayanan haji diatur ku pamarentahan  khalifah ti kawit Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawwiyah bin Abu Sufyan, Dinasti Ummayyah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Usmaniyah Turki, tug dugi ka kiwari pemerentah karajaan Arab Saudi ngaladenan dua kota suci, Mekkah jeung Madinah.

Konci Ka’bah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: