Prabu Geusan Ulun


Prabu Geusan Ulun (1580-1608 M) jumeneng janten raja ngagentos ramana, Pangeran Santri. Anjeuna netepkeun Kutamaya jadi ibukota karajaan Sumedang Larang, nu perenahna aya di kuloneun kota Sumedang. Wilayah kakuasaan Sumedang Larang harita ngawengku Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi (Priangan) teu kaasup Galuh (Ciamis). Karajaan Sumedang dina jaman  Prabu Geusan ngalaman kamajuan anu luar biasa dina widang sosial, budaya, agama, militer jeung politik pamarentahan. Saparantosna wafat dina taun 1608, putera angkatna, Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata atawa Rangga Gempol I, anu kaceluk ngagaduhan  nami  Raden Aria Suradiwangsa neraskeun kapamingpinan di Sumedang .

Dina awal pamarentahan Prabu Geusan Ulun, Karajaan Pajajaran Galuh Pakuan keur ngalaman kaancuran diserang ku Karajaan Banten nu dipingpin Sultan Maulana Yusuf dina raraga nyebarkeun  Agama Islam. Dina mangsa elehna Karajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sateuacan ninggalkeun Karaton ngutus opat prajurit pilihan nu janten kapercantenan Prabu Siliwangi (nu katelah Kandaga Lante) pikeun nyungsi ka Karajaan Sumedang Larang bareng jeung rayat Pajajaran neangan panyalindungan. Kandaga Lante oge ngabogaan tugas pikeun nyerenkeun  mahkota emas simbul kakuasaan Raja Pajajaran, kalung susun dua jeung tilu, sarta perhiasan sejena saperti, benten, siger, tampekan, jeung kilat bahu (eta sakabeh pusaka aya di Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang). Kandaga Lante nu nyerenkeun pusaka aya opat urang, nyaeta  Sanghyang Hawu atawa Embah Jayaperkosa, Batara Dipati Wiradijaya atawa Embah Nangganan, Sanghyang Kondanghapa, jeung Batara Pancar Buana atawa Embah Terong Peot.

Sok sanajan waktu harita tempat jumenengan karebut ku wadyabala Banten, tapi  mahkota karajaan bisa disalametkeun. Ku diserenkeunana mahkota raja Pajajaran ka Prabu Geusan Ulun, ngandung harti yen Kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan jadi bagian Kerajaan Sumedang Larang. Ti saprak harita wewengkon Karajaan Sumedang Larang jadi leuwih lega. Wates beulah  kulon Walungan Cisadane, wates beulah wetan Walungan Cipamali (teu kaasup Cirebon jeung Jayakarta), wates beulah kaler Laut Jawa,  jeung wates beulah kidul Samudera Hindia.

Sacara politik Karajaan Sumedang Larang  kadesek ku tilu musuh: nyaeta Karajaan Banten nu ngarasa kahina jeung teu narima jumenengna Prabu Geusan Ulun nu ngagentos Prabu Siliwangi; wadiabalad VOC di Jayakarta nu terus ngaganggu rayat; jeung Kasultanan Cirebon nu aya  kamungkinan ngagabung jeung Kasultanan Banten. Dina jaman harita Kasultanan Mataram keur sedeng jaya-jayana, loba karajaan-karajaan leutik di Nusantara nu ngagabung ka Mataram. Pikeun tujuan politik, akhirna Prabu Geusan Ulun ngagabung ka Kasultanan Mataram.  Anjeuna angkat ka Demak keur neuleuman agama Islam diaping ku opat prajurit nu satia (Kandaga Lante). Mulih masantren ti Demak, anjeuna nyimpang heula ka Cirebon mendakan  Panembahan Ratu panguasa Cirebon. Prabu Geusan Ulun dipapag ku kagumbiraan jalaran duanana sami-sami turunan Sunan Gunung Jati.

Ku alatan sikap jeung tingkah lakunan anu hade pisan sarta  kasep ngalempereng koneng, Prabu Geusan Ulun dipikaresep ku sakabeh wargai Cirebon. Permaisuri Panembahan Ratu jujuluk Ratu Harisbaya mikaasih ka Prabu Geusan Ulun. Dina perjalanan mulih ka Sumedang Larang, teu kanyahoan  Ratu Harisbaya ngiring rombongan. Kusabab Ratu Harisbaya ngancam rek nelasan pati, akhirna ratu dicandak ka Sumedang. Atuh puguh wae, kuayana eta kajadian Panembahan Ratu bendu, teras ngirim pasukan keur ngarebut deui Ratu Harisbaya nepi ka kajadian perang antara Cirebon jeung Sumedang.

Akhirna Sultan Agung ti Mataram mundut ka Panembahan Ratu supaya milih jalan damai bari nyerahkeun Ratu Harisbaya nu aslina ti Pajang-Demak. Panembahan Ratu nyanggupan make syarat Sumedang kudu nyerenkeun wewengkon kuloneun Walungan Cilutung (nu ayeuna katelah Majalengka) kawengku ku Kasultanan Cirebon. Ku ayana eta peperangan, ibukota dipindahkeun ka Gunung Rengganis, anu ayeuna katelah Dayeuh Luhur.

Prabu Geusan Ulun ngagaduhan tilu garwa: nu kahiji Nyi Mas Cukang Gedeng Waru, putri Sunan Pada; nu kedua Ratu Harisbaya ti Cirebon, nu katilu Nyi Mas Pasarean. Ti tilu garwa teh anjeuna ngaduhan lima belas putra, nyaeta:

 1. Pangeran Rangga Gede, anu jadi bibit buit bupati Sumedang
 2. Raden Aria Wiraraja, di Lemahbeureum, Darmawangi
 3. Kiyai Kadu Rangga Gede
 4. Kiyai Rangga Patra Kalasa, di Cundukkayu
 5. Raden Aria Rangga Pati, di Haurkuning
 6. Raden Ngabehi Watang
 7. Nyi Mas Demang Cipaku
 8. Raden Ngabehi Martayuda, di Ciawi
 9. Rd. Rangga Wiratama, di Cibeureum
 10. Rd. Rangga Nitinagara, di Pagaden jeung Pamanukan
 11. Nyi Mas Rangga Pamade
 12. Nyi Mas Dipati Ukur, di Bandung
 13. Rd. Suridiwangsa, putra Ratu Harisbaya ti Panemabahan Ratu
 14. Pangeran Tumenggung Tegalkalong
 15. Rd. Kiyai Demang Cipaku, di Dayeuh Luhur.

Prabu Geusan Ulun mangrupakeun raja pamungkas di Karajaan Sumedang Larang, saterusna jadi bagian ti Karajaan Mataram. Kukituna pangkat raja turun  jadi adipati (bupati).

Iklan

3 Responses to Prabu Geusan Ulun

 1. smansalingga82 berkata:

  Sanesnya, kumaha upami nagara urang ayeuna mulih deui sapertos baheula. Presiden jadi Raja, Gubernur jadi Adipati, Bupati jadi Santowaan, Camat jadi Demang, Panglima TNI jadi Senopati, Juru bicara kepresidenan jadi Kabayan, Menteri Infokom jadi Lengser. Eta kacipta mereun lamun rek rapat kabinet kudu ngarigel heula dipirig ku panayagan, bari keupat ngeber-ngeber sarung.

 2. Aang berkata:

  Puguh da wayang golek! Ari dalangna saha?

 3. Otih Rostiana berkata:

  moal tebih dalangna mah pasti kang dadan Odi tea nyaa… 🙂
  (eeh hapunten pa Odi… tos kumawantun…)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Smansalingga '82

Media Komunikasi dan Silaturahmi Alumni SMA Negeri I Sumedang Angkatan 1982

%d blogger menyukai ini: