Tukang Nyadap Gehgeran


Arapal teu kana sigay? Ari sigay teh nyaeta awi saleunjeur nu sok ditanggahkeun kana tangkal kawung, piparantieun naek ari nyadap lahang. Tah ieu carita ngeunaan tukang nyadap nu gehgeran. Sakumaha biasanya tukang nyadap teh naek kana tangkal kawung make sigay. Geus nepi kaluhur, sarangka bedogna murag. Ninggang kana sigay, mapay sogatan (sengked paranti nincak) genah kadengena teh. “Prak prik pruk prok prek…”
Dasar nu gehgeran. Ngadenge perah bedog mapay sigay genah kadengena, terus bae bedogna dipuragkeun. Tetela leuwih genah. Leuwih halon. “Trang, tring, trung, trong, treng….”
Nu gehgeran beuki kataji, Lodong nu rek digantungkeunkeun kana leungeun kawung paningguran, geuwat dipuragkeun. Beuki halon bae kadengena. “Dang, ding, dung, dong, deng…. ”
Abong nu gehgeran sok kateterusan. Luak lieuk neangan puragkeuneun, euweuh. Bet panasaran. Hayang nyaho mun awak sorangan. Teu antaparah deui, koleang muragkeun maneh. Meneran kana sogatan sigay. Disada ari disada namah. Ngan teu halon jeung ngoncrang, kawas perah bedog, bedog jeung lodong tadi. “A, i, u, o, e….”, kusek bae, teu empes-empes…

4 Balasan ke Tukang Nyadap Gehgeran

 1. smansalingga82 mengatakan:

  Kanggo selingan, ngahaja pribados nerbitkeun tulisan anu seueur ngagunakeun kecap atanapi istilah anu tos mangtaun-taun jarang kakuping. Maksadna kanggo silih emutan deui, supadus ulah dugi ka punah. Nyanggakeun bahan katampi…

 2. Aang mengatakan:

  Enya ari kituna mah pribados oge sami kasieunan. Sieun bahasa sunda teh tinggal warisan budaya nu ngan saukur aya dina kamus. Da eta geura, pun anak oge nu bungsu, kelas 3 SD ulangan bahasa sunda, ari soalna sina ngeusian titik2.

  Dina luhureun panon aya ……………..

  Ma enya tah si bungsu teh ngajawabna: SINGKONG ?!?!.

 3. Neni Yuhaenah mengatakan:

  Alhamdulillah geuning aya keneh nu palay ngamumule basa karuhun urang, abdi ngarojong pisan . . . . nanging hapunten mung ukur tiasa ngomentaran . . . . rumaos diri tuna kabisa . . . .

 4. smansalingga82 mengatakan:

  Punten, dupi teh Nani teh ngawulang di SMA Negeri I?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: