Prabu Agung Resi Cakrabuana


Prabu Agung Resi Cakrabuana anu kawentar Prabu Tajimalela dianggap bibit buit ngadegna Karajaan Sumedang Larang. Dina awal ngadegna, karajaan teh boga ngaran Karajaan Tembong Agung anu ibu kotana di Leuwihideung (ayeuna  Kacamatan Darmaraja). Anjeuna gaduh  putra tilu, nyaeta; Prabu Lembu Agung, Prabu Gajah Agung, jeung Sunan Geusan Ulun.

Numutkeun Layang Darmaraja, Prabu Tajimalela mere parentah ka dua putrana (Prabu Lembu Agung jeung Prabu Gajah Agung), supaya nu cikal kudu jadi raja, sedengkeun nu kadua kudu jadi wakilna (patih). Tapi duanana teu  nyanggupan pikeun jadi raja. Ku sabab kitu, Prabu Tajimalela mere ujian pikeun dua putrana tadi, anu syaratna lamun eleh kudu jadi raja. Dua putrana diparentahkeun kudu indit ka Gunung Nurmala (ayeuna Gunung Sangkanjaya). Duanana dibere parentah kudu ngajaga hiji pedang jeung duwegan. Kusabab hananga, Prabu Gajah Agung  meulah jeung ngaleueut eta cai duwegan, kukituna anjeuna dianggap eleh. Prabu Gajah Agung kudu jadi raja Karajaan Sumedang Larang tapi wilayah ibu kotana kudu neangan sorangan. Anapon Prabu Lembu Agung tetep di Leuwihideung, jadi raja samentara anu katelah Prabu Lembu Peteng Aji keur saukur ngalaksanakeun wasiat Prabu Tajimalela. Saterusna, Karajaan Sumedang Larang diserenkeun ka Prabu Gajah Agung, sedengkeun Prabu Lembu Agung jadi resi. Prabu Lembu Agung lan katurunanana  tetep aya di Darmaraja. Sedengkeun Sunan Geusan Ulun lan katurunanana nyebar di Limbangan, Karawang, jeung Brebes.

Sanggeusna Prabu Gajah Agung jadi raja, lokasi karajaan dipindahkeun ke Ciguling. Anjeuna dimakamkeun di Cicanting Kacamatan Darmaraja sareng ngagaduhan dua putra. Anu cikal namina  Ratu Istri Rajamantri, anu nikah ka Prabu Siliwangi, nuturkeun carogena ngalih ka Pakuan Pajajaran. Anu kadua Sunan Guling, neraskeun jadi raja di Karajaan Sumedang Larang. Sanggeusna Sunan Guling wafat, karajaan diteraskeun ku putra tunggalna, nyaeta Sunan Tuakan. Saterusna  karajaan dipingpin ku putrina nyaeta Nyi Mas Ratu Patuakan. Ari Nyi Mas Ratu Patuakan teh gaduh caroge Sunan Corenda, putrana Sunan Parung, incuna Prabu Siliwangi (Prabu Ratu Dewata). Nyi Mas Ratu Patuakan ngagaduhan putri tunggal namina Nyi Mas Ratu Inten Dewata (1530-1578), anu neraskeun janten ratu, kaceluk Ratu Pucuk Umun.

Ratu Pucuk Umun nikah sareng Pangeran Kusumahdinata, putrana Pangeran Pamalekaran (Dipati Teterung), putra Aria Damar Sultan Palembang katurunan Majapahit. Ibuna Ratu Martasari/Nyi Mas Ranggawulung, turunan Sunan Gunung Jati ti Cirebon. Pangeran Kusumahdinata kakoncara Pangeran Santri sabab asalna ti pasantren jeung tingkah lakuna estu dumadi. Ku ayana eta pernikahan, jaman karajaan Hindu di Sumedang Larang jadi lekasan. Ti saprak harita agama Islam  nyebar di wewengkon Sumedang Larang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: