Pamarentahan nu Daulat di Sumedang


(Saduran jeung tarjamahan bebas ti Wikipedia)

Pamarentahan nu berdaulat di Sumedang dimimitian ku ngadegna Karajaan Sumedang Larang. Karajaan Sumedang Larang teh salah sahiji tina sababaraha Karajaan Sunda nu pernah ngadeg di Jawa Barat. Aya oge Karajaan Sunda sejenna, saperti Karajaan Pajajaran anu aya pakuat pakaitna jeung karajaan samemehna nyaeta Karajaan Sunda Galuh. Eksistensi Karajaan Pajajaran lekasan di wilayah Pakuan, Bogor kadesek ku serangan ti aliansi karajaan-karajaan Cirebon, Banten Jeung Demak (Jawa Tengah). Ti saprak harita, Sumedang Larang minangka panerus Pajajaran, jadi karajaan nu ngabogaan otonomi luas keur nangtukeun nasibna sorangan.

Numutkeun sajarah, pamarentahan berdaulat nu ngawuwuh Sumedang ngalaman sababaraha kali parobahan, nyaeta:

No. Jaman Taun
1. Karajaan Sumedang Larang 900 – 1601
2. Pamarentahan Mataram II 1601 – 1706
3. Pamarentahan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) 1706 – 1811
4. Pamarentahan Inggris 1811 – 1816
5. Pamarentahan Walanda / Nederland Oost-Indie 1816 – 1942
6. Pamarentahan Jepang 1942 – 1945
7. Pamarentahan Republik Indonesia 1945 – 1947
8. Pamarentahan Republik Indonesia / Walanda 1947 – 1949
9. Pamarentahan Nagara Pasundan 1949 – 1950
10. Pamarentahan Republik Indonesia 1950 – kiwari

Ngaran kapala pamarentahan oge ngalaman sababaraha kali parobahan ti jaman raja tug nepi ka bupati ayeuna. Rundayan nami pucuk pingpinan pamarentahan Sumedang ti jaman Karajaan Sumedang Larang nepi ka bupati ayeuna:

No. Nami Taun
I. Nami Raja-raja Karajaan Sumedang Larang
1. Prabu Guru Aji Putih 900
2. Prabu Agung Resi Cakrabuana / Prabu Taji Malela 950
3. Prabu Gajah Agung 980
4. Sunan Guling 1000
5. Sunan Tuakan 1200
6. Nyi Mas Ratu Patuakan 1450
7. Ratu Pucuk Umun / Nyi Mas Ratu Dewi Inten Dewata 1530 – 1578
8. Prabu Geusan Ulun / Pangeran Angkawijaya 1578 – 1601
II. Nami Bupati Wedana Jaman Pamarentahan Mataram II
1. R. Suriadiwangsa / Pangeran Rangga Gempol I 1601 – 1625
2. Pangeran Rangga Gede 1625 – 1633
3. Pangeran Rangga Gempol II 1633 – 1656
4. Pangeran Panembahan / Pangeran Rangga Gempol III 1656 – 1706
III. Nami Bupati Wedana Jaman Pamarentahan VOC, Inggris, Walanda jeung Jepang
1. Dalem Tumenggung Tanumaja 1706 – 1709
2. Pangeran Karuhun 1709 – 1744
3. Dalem Istri Rajaningrat 1744 – 1759
4. Dalem Anom 1759 – 1761
5. Dalem Adipati Surianagara 1761 – 1765
6. Dalem Adipati Surialaga 1765 – 1773
7. Dalem Adipati Tanubaja (Parakan Muncang) 1773 – 1775
8. Dalem Adipati Patrakusumah (Parakan Muncang) 1775 – 1789
9. Dalem Aria Sacapati 1789 – 1791
10. Pangeran Kornel / Pangeran Kusumahdinata 1791 – 1800
11. Bupati Republik Batavia Nederland 1800 – 1810
12. Bupati Kerajaan Nederland, rengrengan Lodewijk, raina Napoleon Bonaparte 1805 – 1810
13. Bupati Kerajaan Nederland, rengrengan Kaisar Napoleon Bonaparte 1810 – 1811
14. Bupati Jaman Pamarentahan Inggris 1811 – 1815
15. Bupati Karajaan Nederland 1815 – 1828
16. Dalem Adipati Kusumahyuda / Dalem Ageung 1828 – 1833
17. Dalem Adipati Kusumahdinata / Dalem Alit 1833 – 1834
18. Dalem Tumenggung Suriadilaga / Dalem Sindangraja 1834 – 1836
19. Pangeran Suria Kusumah Adinata / Pangeran Soegih 1836 – 1882
20. Pangeran Aria Suria Atmaja / Pangeran Mekkah 1882 – 1919
21. Dalem Adipati Aria Kusumahdilaga / Dalem Bintang 1919 – 1937
22. Dalem Tumenggung Aria Suria Kusumah Adinata / Dalem Aria Sumantri 1937 – 1942
23. Bupati jaman Pamarentahan Jepang 1942 – 1945
24. Bupati jaman Peralihan Republik Indonesia 1945 – 1946
IV. Bupati Jaman Pamarentahan Republik Indonesia
1. Raden Hasan Suria Sacakusumah 1946 – 1947
V. Bupati Jaman Pamarentahan Walanda / Indonesia
1. Raden Tumenggung M. Singer 1947 – 1949
VI. Bupati Jaman Pamarentahan Nagara Pasundan
1. Raden Hasan Suria Sacakusumah 1949 – 1950
VII. Bupati Jaman Pamarentahan Republik Indonesia
1. Radi (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia) 1950
2. Raden Abdurachman Kartadipura 1950 – 1951
3. Sulaeman Suwita Kusumah 1951 – 1958
4. Antan Sastradipura 1958 – 1960
5. Muhammad Hafil 1960 – 1966
6. Adang Kartaman 1966 – 1970
7. Drs. Supian Iskandar 1970 – 1972
8. Drs. Supian Iskandar 1972 – 1977
9. Drs. Kustandi Abdurahman 1977 – 1983
10. Drs. Sutarja 1983 – 1988
11. Drs. Sutarja 1988 – 1993
12. Drs. H. Moch. Husein Jachja Saputra 1993 – 1998
13. Drs. H. Misbach 1998 – 2003
14. H. Don Murdono,SH. Msi 2003 – 2008
15. H. Don Murdono,SH. Msi 2008 – 2013
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Smansalingga '82

Media Komunikasi dan Silaturahmi Alumni SMA Negeri I Sumedang Angkatan 1982

%d blogger menyukai ini: