Dongbret Hiburan Murah keur Pamayang di Basisir Kaler


Kasenian tradisional di desa Pondok Bali, Kecamatan Pamanukan, Kebupaten Subang anu pintonanana bisa mikat kaum pria, nepi ka ronggengna bisa dibawa ka tempat poek (di luhur parahu).

Sabadana bedug  isya , lahan  kosong sagigireun Tempat Pelelangan  Ikan (TPI) geus mimiti rame. Speker nu ngagantung na awi saleunjeur, rame nyemprotkeun lagu-lagu tarling. Tukang kendang, gitar melodi, suling, kecrek jeung goong, rame ngahaneutkeun sabudeureun lokasi karamean. Di tengah pertunjukan nu mangkin rame, 15 ronggeng lunggak lenggok joget dibarengan pasangan masing-masing. Karamean saperti kitu bisa ditongton unggal peuting di Desa Pondok Bali, desa pamayang (nelayan) tradisional di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Masyarakat satempat mere ngaran  Dongbret, kasenian  rayat mun di daerah Batawi mah ampir sarua jeung doger, atawa longser jeung tayub di daerah Priangan. Longser ceuk sakaol mah asalna tina kecap melong (ningali) jeung sir (nafsu syahwat), ari dongbret cenahmah asal tina dikorodong sarung terus ngageret ronggeng (aduuuh… mani dipaksakeun pisan tah akronim teh).

Longser geus lawas teu pernah katingali pintonanana, pon  kitu deui doger geus kakurangan nu minat nongton. Balik deui ka dongbret, kasenian rayat ieu sering dianggap rada bau-bau porno. Sabab mun tatabeuhan jeung nu joged mangkin panas,  nu nongton mimiti kairut keur ngagaet ronggeng katempat poek. Salah sahiji daya  tarik pertunjukan dongbret nyaeta, para panongton (anu umumna pamayang) bisa bebas ngagaet ronggeng ti arena pertunjukan, terus dibawa ka parahu  nu  parkir di sisi darmaga. Teu jelas naon kajadian saterusna nu tumiba ka dua insan nu paduduaan luhureun parahu. Rengse lagu nu dipintonkeun ku tukang tabeuh tarling, ronggeng kudu dibalikkeun ka lokasi pertunjukan, tapi saacanna, nu ngagaet kudu meresen duit Rp 5000 bari diselipkeun kana kutang ronggeng. Saterusna, ronggeng nungguan deui lalaki lain nu bakal ngagaet. Di Pondok Bali ronggeng teu meunang dibawa leuwih ti salagu, mun leuwih ti salagu ronggeng can balik ka tempat pertunjukan, atuh bakal rame pada nareangan. Karamean lumangsung nepi ka tengah peuting.

Cenah mah, asal mula dongbret teh  ti Indramayu, terus nerekab ka desa-desa pamayang di basisir kaler.  “Ku duit seblendong, ronggeng baheula mah  bisa digaet ka tempat poek sakarep ingsun”  ceuk pamayang kolot di Desa Cangkingan, Karangampel, Indramayu. Duit sablendong teh sarua jeung 2,5 sen duit Walanda baheula. Tapi di Indramayu dongbret teh geus punah, pokalna Pemda anu ngalarang sabab pertunjukan dongbret dianggap teu sopan.

Ari Pemda Subang mah ngamangfaatkeun dongbret keur ngahibur para pamayang nu aya di Pondok Bali atawa di Blanakan, Ciasem.  Unggal poe di dua tempat ieu rata-rata aya 200 pamayang nu hanjat ka darat, sabadana mang poe-poe ngala lauk di laut. Kusabab kitu dongbret diondang keur ngayakeun pertunjukan nu tumetep. “Keur ngahibur pamayang nu geus mangpoe-poe di laut” ceuk Kang Dirman Ketua Koperasi Perikanan Laut Pondok Bali.

Manehna teu satuju  mun dongbret dianggap pertunjukan cabul, sabab di Pondok Bali dilaksanakeun sacara tartib. “Satiap pamayang ngan meunang mawa ronggeng ka luheureun parahu atawa tempat sejen nu dipikaresep, salagu nu dimaenkeun ku tukang tebeuh anu lilana kurang leuwih 5-10 menit”, ceuk Kang Dirman nambahkeun. Lamun aya nu ngalanggar kana eta aturan, ronggeng jeung nu mawana didenda. Teu kacaturkeun sabaraha gedena  denda lamun aya kajadian saperti kitu.

Ceuk Daiyah 16 taun, salah saurang ronggeng dongbret di Pondok Bali, modal geol wungkul teu cukup keur mikat para pamayang, tapi oge perlu modal kageulisan. “Urang kudu pinter dangdan. Mun teu kitu, bisa sapeupeuting euweuh nu ngagaet, moal pisan meunang duit” ceuk manehna. Keu kaperluan profesina, Daiyah jeung sapara kanca ronggeng, bada magrib geus riweuh dangdan sataker kebek ku wedak, ginceu jeung patlot halis. Saterusna sakujur badan disemprot ku wawangian. “Supaya panongton kapikat” cenah polos. Daiyah asal Desa Cangkingan, sabenerna mah teu hayang jadi dalang (sebutan keur ronggeng dongbret). “Kahoyong mah abdi oge neraskeun sakola, tapi babaturan sadesa umumna pada jadi ronggeng dongbret” pokna. Daiyah pernah sakola nepi ka kelas 5 SD. Debut jadi dalang dimimiti satahun katukang. Memang manehna kaasup dalang nu pang larisna. Tilu bulan teu kurang ti Rp 3 juta dibawa balik ka kampungna. “Lumayan keur ngabantu kolot menerkeun dapur jeung meuli parabotan” pokna.

Usum panen lauk, hartina panen oge keur dalang dongbret. Keur panen mah pamayang oge raroyal dina mere tip, kadangkala saurang bisa mere tip Rp. 100 rebu. “Mun keur usum panen lauk, awak sok nepi ka lungse, loba pisan nu ngagaet” ceuk anak nu katujuh ti 10 dulur teh. Tapi sok sanajan laris, Daiyah tetep ngalamun kapikahareupeun, saperti wanoja ngora nu sejena. “Kuring hayang kawin, terus jadi pamajikan nu satuhu, ngan nepi ka ayeuna can manggih jodo” pokna. Ronggeng sejenna Jueni, randa bengsrat ti Jatibarang. Numutkeun pandangan manehna, “jadi ronggeng dongbret mah sarua jeung milik sarerea keur ngahibur dina batas-batas nu  tangtu. Mingkin loba nu ngagaet, mingkin loba meunang duit”. Gerendengna. Calana merecet biasana dipake keur ngajaga kamungkinan nu ngagaet ngalanggar batas. Tapi aya oge ronggeng nu make rok jeung blus.

Jueni ngagabung ka rombongan dongbret ti opat taun katukang. Di tempat ieu pisan manehna paamprok jeung Suwiri nu pernah jadi salakina. Hanjakal rumah tanggana ngan tahan genep bulan, kukituna manehna balik deui ka kalangan. “Keur ngabantuan kolot, sabab kolot kuring mah ngan saukur jadi buruh tani, panghasilanana teu sabaraha” ceuk randa bengsrat nu ngaku  teu bisa baca tulis tapi imutna kereueut pisan. Ayeuna manehna miharep bakal datang mangsana meunang jodo nu kadua di ieu kalangan.

Jadi ronggeng dongbret teu malulu metik kasenangan. “Mun usum peceklik atawa usum hujan, nu datang biasana jarang, jadi dalang oge males joged. Hayangna ngabongkek bae” sambung Daiyah bari semu dumareuda. “Komo  mun pas katarajang gering, hate teh ngarasa sedih jauh ti kulawarga” pokna. Tapi untungna aya gawe babarengan antara rombongan dongbret jeung koperasi. Koperasi sok mere pangobatan gratis mun aya anggota rombongan nu gering. Malah tiap bulan mantri kasehatan ngabagikeun obat-obatan gratis. Sakabeh ronggeng mondok di imah Kadiman, pingpinan rombongan. Biasana ronggeng meunang bagian sapertilu tinu duit nu dikumpulkeun masing-masing, sedengkeun pamingpin rombongan  meunang Rp 50rebu sorangan. Sesana dibagikeun keur tukang tabeuh.

Mun aya lalaki nu kasengsrem ku ronggeng, biasana ngalakukeun tutup kotak. Tutup kotak teh  ngabooking terus-terusan salila pertunjukan, beurangna ronggeng bisa dianjangan di tempat pamondokan. Mun hubungan geus katara sarieus, pamingpin rombongan bakal manggil keur menta kategasan. Mun aya kasapakatan, pingpinan rombongan rela ngaleupas dalangna keur rumah tangga.  Wallahualam……

Iklan

5 Responses to Dongbret Hiburan Murah keur Pamayang di Basisir Kaler

 1. smansalingga82 berkata:

  Kahatur kanggo para saderek anu pernah kemah (camping) di Pondok Bali, wabilkhusus kanggo nu pernah ngaleungit (na mani kawas ajian halimunan wae atuh!) bari terus pada nareangan. Sumangga dihaturanan masihan komentar.

 2. Aang berkata:

  Ke ieu teh rada heran, warung teh geus aya wartawanna, atawa sesa2 baheula keur pada resep kemah? Sok atuh anu ngaraos leungit geura masihan komentar…

 3. Otih Rostiana berkata:

  Dupi dongbret nu nembe dipihatur, sami sareng goyang dombret nu kantos kasohor sabaraha waktos kapengker? Ta misah deui….. Nu puguh mah nalika pribados tolab ilmi di Balai Penelitian Padi Sukamandi th 1986, kantos ngahaja nyaba ka pondok bali (peupeuriheun ka pulo Bali teu acan kahontal…harita), asa teu papendak sareng Dongbret..kantenan sareng urang sumedang nu “Ngaleungit mah….”…..

 4. Eli Herlina berkata:

  Punten, abdi peryogi ieu gambar dombret kanggo ngalengkepan artikel dimajalah Uga, ieu taun sabarah di potona, saha nu gaduh potona? Haturnuhun…

  • smansalingga82 berkata:

   Hatur uninga, wireh eta foto teh dijepret tahun 1987, alpukahna Kang Aang Kusnandar nalika mantena janten anggota tim riset “Dampak Kebijakan Insus/Supra Insus terhadap Pola Konsumsi Petani Padi di Jalur Pantura”. Foto dijepret di Sungai Buntu, Karawang. Hatur nuhun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Smansalingga '82

Media Komunikasi dan Silaturahmi Alumni SMA Negeri I Sumedang Angkatan 1982

%d blogger menyukai ini: